OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Rzeszów, 23 października 2023 r.

DK-111-33-2023 

OGŁOSZENIE

O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

 

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie poszukuje pracownika na wolne stanowisko pracy: Specjalista rzemiosł teatralnych – Elektryk-oświetleniowiec.

 

Zakres obowiązków:

 

1.    Przygotowanie i obsługa świetlna spektakli, prób scenicznych i wszelkich imprez organizowanych przez Teatr.

2.    W miarę możliwości oraz potrzeb Teatru, samodzielnie przygotowywanie kompozycji świateł scenicznych.

3.    Odpowiadanie za stan techniczny urządzeń, instalacji, parku oświetleniowego, dbanie o ich konserwację, utrzymanie w stanie pełnej sprawności i bezpieczeństwa; w miarę potrzeby dokonywanie poprawek i napraw.

4.    Przeprowadzanie konserwacji urządzeń i sprzętu elektrycznego, a także usuwanie uszkodzeń instalacji elektrycznych w Teatrze.

5.    Kontrolowanie światła bezpieczeństwa.

6.    Odpowiada za wygaszenie świateł oraz stan instalacji elektrycznych pod kontem bezpieczeństwa p.poż. i bhp.

7.    Obowiązek zapoznania się ze specyfiką obsługi wszystkich przedstawień w repertuarze i zastępuje w razie potrzeby nieobecnego współpracownika, który jest odpowiedzialny za dany spektakl.

8.    Dokonywanie napraw i konserwacji sieci niskiego napięcia, wymiany żarówek, uszkodzonych gniazd.

9.    Wykonywanie powierzonych przez przełożonego innych zadań z zakresu obsługi imprez artystycznych, polegających na:

a) realizowaniu warstwy multimedialnej oraz realizacja techniczna w zakresie multimediów w trakcie prób, spektakli, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych oraz wydarzeń towarzyszących
w siedzibie oraz poza siedzibą teatru,

b) przygotowywanie i realizacja warstwy multimedialnej wydarzeń kulturalnych, w tym: konfigurowanie i miksowanie sygnałów wizyjnych z kamer i źródeł zewnętrznych, przygotowanie do odtwarzania sekwencji video i efektów wizualnych, praca z wieloma wyświetlaczami, blending,

c) przeprowadzanie nagrań video na wewnętrzne potrzeby teatru,

d) dbanie o stan techniczny sprzętu multimedialnego znajdującego się na wyposażeniu teatru.

10. Szczególnie staranne przygotowywanie i nadzór nad transportem powierzonych urządzeń.

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie średnie lub wyższe,

- posiadanie świadectwa kwalifikacji do 1 kV lub gotowości do egzaminu kwalifikacyjnego,

- znajomość technik pracy na konsoletach oświetleniowych MA Lighting,

- gotowości do pracy w nieregularnych godzinach (przerywany czas pracy),

- brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 metrów,

- umiejętność pracy w zespole,

- dobra znajomość pakietu MS Office,

- wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
- umiejętność pracy w zespole,

- dobra organizacja pracy,

- rzetelność, dokładność i staranność.

 

Wymagania dodatkowe:

- znajomość technik przygotowania i realizacji warstwy multimedialnej wydarzeń kulturalnych,

- znajomość aplikacji Resolume Arena,

- znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym.

 

            Warunki pracy:

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

- zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

- bezpłatny parking,

- atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych,

- możliwość współtworzenia interesujących wydarzeń teatralnych,

- praca w kreatywnym zespole.

 

Wymagane dokumenty:

- CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

- list motywacyjny.

 

Dokumenty należy:

- przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@teatr-rzeszow.pl, 

- bądź dostarczyć/przesłać na adres: Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 7,

w terminie  do dnia  20 listopada 2023 r.

 

Dokumenty, które wpłyną do teatru po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Składane CV musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami RODO, tj.: Zgadzam się na przetwarzanie przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 7 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów procesu rekrutacyjnego/przyszłych rekrutacji*. 

 /*niepotrzebne skreślić/.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do rozmów kwalifikacyjnych zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub e-mailowo w przypadku braku numeru telefonu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (bip.teatr-rzeszow.pl) oraz na stronie www Teatru (www.teatr-rzeszow.pl).

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wybrany w procesie rekrutacyjnym, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wybrani w procesie rekrutacji, będzie można odebrać w Dziale Kadr w Teatrze w terminie do 6 miesięcy od zakończenia naboru, tj. od daty zamieszczenia informacji o wyniku naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.teatr-rzeszow.pl) oraz na stronie www Teatru (www.teatr-rzeszow.pl). Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny, a ze zniszczenia zostanie sporządzony protokół.

 

Podmiot publikujący: Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
Wytworzył: Administrator BIP Teatr Rzeszów 2023-10-23
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-10-23 12:16:42
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Administrator BIP Teatr Rzeszów 2023-10-23 00:00:00
Liczba wyświetleń: 40
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-10-23 12:16:42 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj