Dokumentacja kontroli

  • 21 marca 2023 15:19

Jednostka prowadzi Książkę kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne. 
Książka kontroli wraz z protokołami pokontrolnymi znajduje się w dziale kadr Teatru im. W. Siemaszkowej.

Przejdź do wpisu
Powrót