Majątek jednostki

  • 20 marca 2023 15:19

Wartość brutto środków trwałych na dzień  31.12.2022 r.

 1 

  Wartości niematerialne i prawne

     150 764,54

 2

  Budynki i lokal

 15 597 031,82

 3

  Urządzenia techniczne i maszyny

 3 066 395,38

 4

  Środki transportu

 652 319,26

 5

  Inne środki trwałe

 394 451,91

 6

  Grunty- prawo wieczystego użytkowania

 91 709,17

 7

  RAZEM

 19 952 672,08

Przejdź do wpisu
Powrót