Ewidencja i rejestry

  • 20 marca 2023 15:01

SEKRETARIAT:
1. Rejestr pism wychodzących i przychodzących
• Forma rejestru: pisemna

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI :
1. Rejestr środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
• Forma rejestru: pisemna
2. Rejestr kasowy
• Forma rejestru: elektroniczna + wydruk, pisemna
3. Rejestr bankowy
• Forma rejestru: elektroniczna + wydruk
4. Rejestr zakupów VAT i Rejestr sprzedaży VAT
• Forma rejestru: elektroniczna + wydruk
5. Rejestr dokumentów wewnętrznych –PK
• Forma rejestru: elektroniczna + wydruk
6. Imienna ewidencja wynagrodzeń pracowników
• Forma rejestru: elektroniczna + wydruk
7. Ewidencja zasiłkowa
• Forma rejestru: elektroniczna + wydruk
8. Ewidencja środków inscenizacji:
• Kostiumy damskie
• Kostiumy męskie
• Nakrycia głowy
• Peruki
• Buty
• Rekwizyty
• Dekoracje
• Kotary, horyzonty
• Meble sceniczne
Forma rejestru: pisemna

Przejdź do wpisu
Powrót