• 08 maja 2023 09:29

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI Sygn. AG-270-1-2023 (ogłoszenie Nr 2)

Zamawiający informuje, że postępowanie (Sygnatura AG-270-1-2023) pn.: Przebudowa budynku Teatru                      im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie na potrzeby dostosowania do przepisów ppoż. Etap 1, realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Dostosowanie budynków Teatru im. W. Siemaszkowej do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji za pomocą platformy SMARTPZP.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/teatrrzeszow    

Bezpośredni link do postępowania: https://portal.smartpzp.pl/teatrrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=46099525   

Przejdź do wpisu

Zamówienia publiczne

  • 21 marca 2023 15:11

 

https://teatr-rzeszow.pl/category/29/przetargi?m=17

 

Przejdź do wpisu
Powrót