• 23 października 2023 12:14

Rzeszów, 23 października 2023 r.

DK-111-33-2023 

OGŁOSZENIE

O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

 

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie poszukuje pracownika na wolne stanowisko pracy: Specjalista rzemiosł teatralnych – Elektryk-oświetleniowiec.

 

Zakres obowiązków:

 

1.    Przygotowanie i obsługa świetlna spektakli, prób scenicznych i wszelkich imprez organizowanych przez Teatr.

2.    W miarę możliwości oraz potrzeb Teatru, samodzielnie przygotowywanie kompozycji świateł scenicznych.

3.    Odpowiadanie za stan techniczny urządzeń, instalacji, parku oświetleniowego, dbanie o ich konserwację, utrzymanie w stanie pełnej sprawności i bezpieczeństwa; w miarę potrzeby dokonywanie poprawek i napraw.

4.    Przeprowadzanie konserwacji urządzeń i sprzętu elektrycznego, a także usuwanie uszkodzeń instalacji elektrycznych w Teatrze.

5.    Kontrolowanie światła bezpieczeństwa.

6.    Odpowiada za wygaszenie świateł oraz stan instalacji elektrycznych pod kontem bezpieczeństwa p.poż. i bhp.

7.    Obowiązek zapoznania się ze specyfiką obsługi wszystkich przedstawień w repertuarze i zastępuje w razie potrzeby nieobecnego współpracownika, który jest odpowiedzialny za dany spektakl.

8.    Dokonywanie napraw i konserwacji sieci niskiego napięcia, wymiany żarówek, uszkodzonych gniazd.

9.    Wykonywanie powierzonych przez przełożonego innych zadań z zakresu obsługi imprez artystycznych, polegających na:

a) realizowaniu warstwy multimedialnej oraz realizacja techniczna w zakresie multimediów w trakcie prób, spektakli, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych oraz wydarzeń towarzyszących
w siedzibie oraz poza siedzibą teatru,

b) przygotowywanie i realizacja warstwy multimedialnej wydarzeń kulturalnych, w tym: konfigurowanie i miksowanie sygnałów wizyjnych z kamer i źródeł zewnętrznych, przygotowanie do odtwarzania sekwencji video i efektów wizualnych, praca z wieloma wyświetlaczami, blending,

c) przeprowadzanie nagrań video na wewnętrzne potrzeby teatru,

d) dbanie o stan techniczny sprzętu multimedialnego znajdującego się na wyposażeniu teatru.

10. Szczególnie staranne przygotowywanie i nadzór nad transportem powierzonych urządzeń.

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie średnie lub wyższe,

- posiadanie świadectwa kwalifikacji do 1 kV lub gotowości do egzaminu kwalifikacyjnego,

- znajomość technik pracy na konsoletach oświetleniowych MA Lighting,

- gotowości do pracy w nieregularnych godzinach (przerywany czas pracy),

- brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 metrów,

- umiejętność pracy w zespole,

- dobra znajomość pakietu MS Office,

- wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
- umiejętność pracy w zespole,

- dobra organizacja pracy,

- rzetelność, dokładność i staranność.

 

Wymagania dodatkowe:

- znajomość technik przygotowania i realizacji warstwy multimedialnej wydarzeń kulturalnych,

- znajomość aplikacji Resolume Arena,

- znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym.

 

            Warunki pracy:

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

- zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

- bezpłatny parking,

- atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych,

- możliwość współtworzenia interesujących wydarzeń teatralnych,

- praca w kreatywnym zespole.

 

Wymagane dokumenty:

- CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

- list motywacyjny.

 

Dokumenty należy:

- przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@teatr-rzeszow.pl, 

- bądź dostarczyć/przesłać na adres: Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 7,

w terminie  do dnia  20 listopada 2023 r.

 

Dokumenty, które wpłyną do teatru po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Składane CV musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami RODO, tj.: Zgadzam się na przetwarzanie przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 7 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów procesu rekrutacyjnego/przyszłych rekrutacji*. 

 /*niepotrzebne skreślić/.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do rozmów kwalifikacyjnych zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub e-mailowo w przypadku braku numeru telefonu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (bip.teatr-rzeszow.pl) oraz na stronie www Teatru (www.teatr-rzeszow.pl).

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wybrany w procesie rekrutacyjnym, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wybrani w procesie rekrutacji, będzie można odebrać w Dziale Kadr w Teatrze w terminie do 6 miesięcy od zakończenia naboru, tj. od daty zamieszczenia informacji o wyniku naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.teatr-rzeszow.pl) oraz na stronie www Teatru (www.teatr-rzeszow.pl). Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny, a ze zniszczenia zostanie sporządzony protokół.

 

Przejdź do wpisu
 • 15 września 2023 13:57

OGŁOSZENIE

O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie poszukuje pracownika na wolne stanowisko pracyPortier.

 

 

Zakres obowiązków:

 

- pełnienie dyżurów na portierni w systemie 24-godzinnym,

- monitorowanie oraz dokonywanie kontroli i obchodów obiektu Teatru,

- otwieranie budynków teatru, wydawanie kluczy do pomieszczeń, prowadzenie   ewidencji,

- obsługiwanie centrali telefonicznej, centrali wczesnego wykrywania pożarów, centrali systemu antynapadowego oraz wykonywanie podstawowej obsługi panelu instalacji wentylacji i klimatyzacji,

- udzielanie informacji pracownikom oraz gościom Teatru,  

- pomoc w dbaniu o porządek otoczenia Teatru (w tym m. in. odśnieżanie),

- podejmowanie odpowiednich działań w przypadku zakłócenia porządku, zagrożenia lub podejrzenia przestępstwa albo wykroczenia,

- zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości przełożonym,

 

Wymagania niezbędne:

 

- wysoka kultura osobista,

- dyspozycyjność, również do pracy w godzinach nocnych,

- samodzielność w wykonywaniu obowiązków służbowych,

- umiejętność pracy w grupie, komunikatywność,

- odpowiedzialność, sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu zadań

- mile widziane doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z ochroną mienia.

 

Wymagania dodatkowe:

 

- znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym,

- podstawowa obsługa komputera.

 

            Warunki pracy:

 

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie równoważnym do 24 godzin,

- zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

- bezpłatny parking,

- atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych,

- możliwość uczestniczenia w interesujących wydarzeniach teatralnych,

 

Wymagane dokumenty:

 

CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.

 

Dokumenty należy:

 

- przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@teatr-rzeszow.pl, 

- bądź dostarczyć/przesłać na adres: Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 7,

w terminie do dnia 9 października 2023 r.

 

Składane CV musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z zapisami RODO, tj.: Zgadzam się na przetwarzanie przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 7 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów procesu rekrutacyjnego/przyszłych rekrutacji*.      /*niepotrzebne skreślić/.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do rozmów kwalifikacyjnych zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub e-mailowo w przypadku braku numeru telefonu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (bip.teatr-rzeszow.pl) oraz na stronie www Teatru (www.teatr-rzeszow.pl).

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wybrany w procesie rekrutacyjnym, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wybrani w procesie rekrutacji, będzie można odebrać w Dziale Kadr w Teatrze w terminie do 6 miesięcy od zakończenia naboru, tj. od daty zamieszczenia informacji o wyniku naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.teatr-rzeszow.pl) oraz na stronie www Teatru (www.teatr-rzeszow.pl). Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny, a ze zniszczenia zostanie sporządzony protokół.

 

Przejdź do wpisu
 • 06 lipca 2023 10:13

OGŁOSZENIE

O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKA PRACY

 

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie poszukuje dwóch pracowników na wolne stanowiska pracy: Specjalista ds. sprzedaży.

 

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie sprzedaży i rezerwacji biletów na spektakle teatralne.
 2. Sporządzanie raportów sprzedaży biletów, raportów gotówkowych kasy biletowej i raportów przedsprzedaży.
 3. W przypadku odwołania przedstawienia, przyjmowanie zwróconych biletów i zwracanie gotówki.
 4. Prowadzenie ewidencji ilości widzów na przedstawieniach oraz wpływów finansowych z poszczególnych przedstawień.
 5. Kulturalna i życzliwa obsługa widzów w trakcie prób, przedstawień i imprez.
 6. Promocja wszystkich wydarzeń teatralnych.
 7. Organizacja imprez towarzyszących spektaklom i innym wydarzeniom.
 8. Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży w bazie oraz w terenie.
 9. Organizacja widowni wraz z jej obsługą na scenach Teatru oraz poza siedzibą Teatru.
 10. Organizacja przedstawień poza siedzibą Teatru.
 11. Przygotowywanie ofert na występy Teatru poza siedzibą, w tym w ramach przeglądów, festiwali.
 12. Znajomość specyficznych warunków tworzonych przez Teatr w tym:
  a) zdobywanie wiedzy na temat granych i będących w przygotowaniu przedstawień Teatru,
  b) uczestnictwo w próbach i przedstawieniach,
  c) pełnienie dyżurów podczas innych imprez organizowanych przez Teatr,
  d) sprzedaż usług kulturalnych należących do statutowej działalności Teatru, zarówno w siedzibie Teatru, jak i poza jego siedzibą.

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie średnie lub wyższe.

Inne umiejętności: wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i międzyinstytucjonalnych; umiejętność pracy w zespole oraz rzetelność; dobra organizacja pracy; dokładność i staranność; dobra znajomość pakietu MS Office, mile widziane doświadczenie w sprzedaży.

 

 

Wymagania dodatkowe:

- znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym.

 

            Warunki pracy:

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

- zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

- bezpłatny parking,

- atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych,

- możliwość współtworzenia interesujących wydarzeń teatralnych,

- praca w kreatywnym zespole.

 

Wymagane dokumenty:

- CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

- list motywacyjny.

 

Dokumenty należy: 

- przesyłać na adres mailowy: kadry@teatr-rzeszow.pl, 

- bądź dostarczyć/przesłać na adres: Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 7,

w terminie  do dnia  6 sierpnia 2023 r.

Dokumenty, które wpłyną do teatru po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Składane CV musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami RODO, tj.: Zgadzam się na przetwarzanie przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 7 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów procesu rekrutacyjnego/przyszłych rekrutacji*. 

 /*niepotrzebne skreślić/.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do rozmów kwalifikacyjnych zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub e-mailowo w przypadku braku numeru telefonu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (bip.teatr-rzeszow.pl) oraz na stronie www Teatru (www.teatr-rzeszow.pl).

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wybrany w procesie rekrutacyjnym, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wybrani w procesie rekrutacji, będzie można odebrać w Dziale Kadr w Teatrze w terminie do 6 miesięcy od zakończenia naboru, tj. od daty zamieszczenia informacji o wyniku naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.teatr-rzeszow.pl) oraz na stronie www Teatru (www.teatr-rzeszow.pl). Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny, a ze zniszczenia zostanie sporządzony protokół.

Przejdź do wpisu
 • 16 maja 2023 15:42

OGŁOSZENIE

O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie poszukuje pracownika na wolne stanowisko pracy: Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego.

 

Zakres obowiązków:

-  organizuje, nadzoruje i odpowiada za pracę podległych pracowników z działu administracyjno-gospodarczego,

- dba o utrzymywanie porządku oraz estetycznego wyglądu pomieszczeń dla publiczności, pomieszczeń biurowych, gospodarczych, magazynowych, pomieszczeń dla aktorów oraz placów i gruntów będących własnością Teatru,

- odpowiada za właściwą i terminową obsługę ubezpieczeń i podatków majątku pozostającego
w dyspozycji Teatru,

- odpowiada za właściwe zarządzanie i obsługę administracyjną i techniczną pozostających w gestii Teatru budynków oraz środków lokomocji, a także służbowych mieszkań,

- zarządza nieruchomościami, w tym prowadzi sprawy związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości oraz gospodarką gruntami,

- prowadzi dokumentację prawną nieruchomości oraz dokumentację techniczno-budowlaną budynków i urządzeń,

- odpowiada za właściwą gospodarkę materiałową i zaopatrzenie Teatru w materiały niezbędne do pracy administracyjnej oraz scenicznej,

- sprawuje nadzór nad właściwą eksploatacją środków transportu oraz ich stan techniczny,

- nadzoruje prowadzenie ewidencji środków trwałych, przedmiotów małocennych (w tym wyposażenia) oraz związanej z tymi sprawami dokumentacji wraz z rozliczeniem inwentaryzacji,

- opracowuje plan oraz organizuje i nadzoruje przebieg okresowych inwentaryzacji składników majątkowych Teatru,

- odpowiada za stan techniczny budynków. Planuje i organizuje niezbędne bieżące remonty i prace konserwacyjne budynków Teatru i mieszkań będących w dyspozycji Teatru, (w tym opracowuje plan remontów bieżących),

- prowadzi sprawy oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad oraz trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych na dostawy oraz wykonywanie usług związanych z bieżącą działalnością Teatru,

- nadzoruje wykonywanie zadań związanych z postępowaniem i organizowaniem zamówień do kwoty nie podlegającej przepisom ustawy o zamówieniach publicznych,

- dba o mienie, zabezpiecza jego stan i gwarantuje dobre warunki eksploatacji bądź przechowywania majątku teatru,

- przygotowuje i realizuje wnioski dotyczące funduszy europejskich lub innych, służące pozyskiwaniu środków finansowych na bieżące remonty i zakupy inwestycyjne.

- sprawuje nadzór nad obsługą i konserwacją sieci komputerowej oraz centrali telefonicznej oraz dokonuje rozliczeń związanych z wykorzystywaniem telefonów Teatru do celów służbowych
i prywatnych,

- obsługuje administracyjnie wszelkie imprezy organizowane przez Teatr,

- sprawuje nadzór administracyjny nad Szajna Galerią,

- prowadzi zagadnienia z zakresu gospodarki komunalnej, gospodarki energetycznej, wodno-ściekowej i ochrony środowiska.

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie: wyższe,

- znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,

- znajomość Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

- doświadczenie w zarządzaniu pracownikami,

- umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office, Internetu, obsługi poczty.

 

Wymagania dodatkowe:

-doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji wniosków, służących pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój, modernizację i bieżącą działalność,

- znajomość w stopniu komunikatywnym języka obcego.

 

Warunki pracy:

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

- zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

- praca na miejscu - w siedzibie Teatru,

- bezpłatny parking,

- atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych,

- możliwość współtworzenia interesujących wydarzeń teatralnych,

- praca w kreatywnym zespole.

 

Wymagane dokumenty:

- CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

- list motywacyjny,

- dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia dyplomu).

 

Dokumenty należy:

- przesyłać na adres mailowy: kadry@teatr-rzeszow.pl

- bądź dostarczyć/przesłać na adres: Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów,
ul. Sokoła 7,

w terminie  do dnia  6 czerwca 2023 r.

 

Dokumenty, które wpłyną do teatru po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Składane CV musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami RODO, tj.: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 7 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów procesu rekrutacyjnego/przyszłych rekrutacji*. 

 /*niepotrzebne skreślić/.

 

      Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do rozmów kwalifikacyjnych zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub e-mailowo w przypadku braku numeru telefonu.

      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (bip.teatr-rzeszow.pl) oraz na stronie www Teatru (www.teatr-rzeszow.pl).

      Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wybrany w procesie rekrutacyjnym, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

      Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wybrani w procesie rekrutacji, będzie można odebrać w Dziale Kadr w Teatrze w terminie do 6 miesięcy od zakończenia naboru, tj. od daty zamieszczenia informacji o wyniku naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.teatr-rzeszow.pl) oraz na stronie www Teatru (www.teatr-rzeszow.pl). Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny, a ze zniszczenia zostanie sporządzony protokół.

 

Przejdź do wpisu
Powrót