OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKA PRACY

OGŁOSZENIE

O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie poszukuje pracownika na wolne stanowisko pracyPortier.

 

 

Zakres obowiązków:

 

- pełnienie dyżurów na portierni w systemie 24-godzinnym,

- monitorowanie oraz dokonywanie kontroli i obchodów obiektu Teatru,

- otwieranie budynków teatru, wydawanie kluczy do pomieszczeń, prowadzenie   ewidencji,

- obsługiwanie centrali telefonicznej, centrali wczesnego wykrywania pożarów, centrali systemu antynapadowego oraz wykonywanie podstawowej obsługi panelu instalacji wentylacji i klimatyzacji,

- udzielanie informacji pracownikom oraz gościom Teatru,  

- pomoc w dbaniu o porządek otoczenia Teatru (w tym m. in. odśnieżanie),

- podejmowanie odpowiednich działań w przypadku zakłócenia porządku, zagrożenia lub podejrzenia przestępstwa albo wykroczenia,

- zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości przełożonym,

 

Wymagania niezbędne:

 

- wysoka kultura osobista,

- dyspozycyjność, również do pracy w godzinach nocnych,

- samodzielność w wykonywaniu obowiązków służbowych,

- umiejętność pracy w grupie, komunikatywność,

- odpowiedzialność, sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu zadań

- mile widziane doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z ochroną mienia.

 

Wymagania dodatkowe:

 

- znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym,

- podstawowa obsługa komputera.

 

            Warunki pracy:

 

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie równoważnym do 24 godzin,

- zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

- bezpłatny parking,

- atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych,

- możliwość uczestniczenia w interesujących wydarzeniach teatralnych,

 

Wymagane dokumenty:

 

CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.

 

Dokumenty należy:

 

- przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@teatr-rzeszow.pl, 

- bądź dostarczyć/przesłać na adres: Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 7,

w terminie do dnia 9 października 2023 r.

 

Składane CV musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z zapisami RODO, tj.: Zgadzam się na przetwarzanie przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 7 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów procesu rekrutacyjnego/przyszłych rekrutacji*.      /*niepotrzebne skreślić/.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do rozmów kwalifikacyjnych zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub e-mailowo w przypadku braku numeru telefonu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (bip.teatr-rzeszow.pl) oraz na stronie www Teatru (www.teatr-rzeszow.pl).

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wybrany w procesie rekrutacyjnym, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wybrani w procesie rekrutacji, będzie można odebrać w Dziale Kadr w Teatrze w terminie do 6 miesięcy od zakończenia naboru, tj. od daty zamieszczenia informacji o wyniku naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.teatr-rzeszow.pl) oraz na stronie www Teatru (www.teatr-rzeszow.pl). Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny, a ze zniszczenia zostanie sporządzony protokół.

 

Podmiot publikujący: Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
Wytworzył: Administrator BIP Teatr Rzeszów 2023-09-15
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-09-15 13:48:43
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Administrator BIP Teatr Rzeszów 2023-09-15 00:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-10-20 15:34:53
Liczba wyświetleń: 73
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-10-20 15:34:53 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-09-15 13:48:43 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj