Dokumentacja kontroli

Jednostka prowadzi Książkę kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne.
Książka kontroli wraz z protokołami pokontrolnymi znajduje się w dziale kadr Teatru im. W. Siemaszkowej.