Majątek jednostki

Wartość brutto środków trwałych na dzień  31.12.2021 r.
 
 1 
  Wartości niematerialne i prawne
 146 535,69
 2
  Budynki i lokal
 15 597 031,82
 3
  Urządzenia techniczne i maszyny
 3 059 581,42
 4
  Środki transportu
 652 319,26
 5
  Inne środki trwałe
 394 630,01
 6
  Grunty- prawo wieczystego użytkowania
 91 709,17
 7
  RAZEM
 19 941 807,37

Poprawiony (czwartek, 17 marca 2022 14:33)