Podkarpackie Ogłoszenia Licytacja ustna - sprzedaż składników majątku ruchomego

Licytacja ustna - sprzedaż składników majątku ruchomego

2009-10-21 Ogłoszenie przetargu (licytacji ustnej) na sprzedaż składników majątku ruchomego Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
Teatr im Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie ogłasza termin przeprowadzenia aukcji na dzień 02 listopada 2009 roku, godzina 12.00. w Budynku Małej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej, ul. Sokoła 7 35-010 Rzeszów

OGŁOSZENIE

przetargu (licytacji ustnej)

na sprzedaż składników majątku ruchomego

Teatru im Wandy Siemaszkowej w RzeszowiePrzedmiotem licytacji jest:

1. Maszyna stolarska używana strugarko - wyrówniarka

2. Samochód FC LUBLIN Model pojazdu; 3524.11


Dane techniczne:

Strugarko - wyrówniarka

Typ - DYSC 43 Producent - JAROMA Polska Rok produkcji - 1982 Moc silnika - 4 kW Szerokość robocza - 400 mm Nr fab. – 4704. Maszyna przeznaczona do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych metodą strugania wyrównawczego. Obrabiarka wymaga regeneracji stołu roboczego ( uszkodzone podwieszenie stołu ) oraz średniego przeglądu technicznego. Posiada właściwe zabezpieczenie, spełnia normy i standardy zalecane przez producenta. Ogólny stopień zużycia technicznego określa się na około 70%

Samochód FC LUBLIN Model pojazdu; 3524.11. Samochód ciężarowy spec. uniw. Rok produkcji 1998. Data pierwszej rejestracji: 30 kwietnia 1998 r., Data ważności badania technicznego : 6 maja 2009 r., Wskazania drogomierza: 243 OM km, Dopuszczalna masa całkowita: 3500 kg, Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym, Pojemność silnika/moc 2417/74 kW, Liczba cylindrów / układ 4 / rzędowy, Kolor powłoki lakierowej biały, Charakter wykorzystania pojazdu: przewóz osób / ł + 8 /. Pojazd wymagający poszerzonej obsługi technicznej podwozia z gruntowną naprawą, nadwozia. Nadwozie - występują obfite wykwity rdzy w miejscach styku i połączeń zgrzewanych blach poszycia, szczególnie na ściany przedniej i ścianie tylnej Zawiasy drzwi tylnych - rozluźnione. Pióra resorowe - trwale odkształcone. Okładziny i bębny hamulcowe zużyte, Elementy optyczne lamp reflektorowych i zespolonych zmatowiałe. Silnik - przedmuch spalin przez wlew oleju i ślady wycieków przez uszczelniacze. Pojazd wyposażony jest w hak do holowania przyczepy.


Cena wywoławcza

Strugarko – wyrówniarka - 2 600,00 zł (dwa tysiące sześćset złotych).

Samochód - 1 900,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset zł.)


Wadium

Oferenci przystępujący do przetargu winni wnieść wadium - o wartości 10 procent wskazanej wartości przedmiotów licytacji: strugarko – wyrówniarka - 260,00 zł (dwieście sześćdziesiąt złotych), samochód - 190,00 zł (sto dziewięćdziesiąt zł.) - najpóźniej do dnia licytacji. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Teatru im. W. Siemaszkowej Bank Pekao SA O Rzeszów 95 1240 4751 1111 0000 5512 0203. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Termin i miejsce licytacji

Teatr im Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie ogłasza termin przeprowadzenia aukcji na dzień 02 listopada 2009 roku, godzina 12.00. w Budynku Małej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej, ul. Sokoła 7 35-010 Rzeszów

Uczestnicy przystępujący do licytacji zobowiązani są przedłożyć komisji dokumenty stwierdzające tożsamość oraz dowód wpłaty wadium.

Ewentualne podatki i opłaty wynikające z obowiązujących przepisów prawa uiszcza nabywca.

Komisja Przetargowa wybierze ofertę licytanta, który zaproponuje najwyższą cenę.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące sprzedaży dostępne są w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, Tel. 017 853-20-01 w. 307. A. Kotarba.
 

Rzeszów, dnia 20.10.2009r

 
Powiaty