Podkarpackie Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poprawiony (wtorek, 17 lipca 2012 13:02)

 

„Remont klatki schodowej budynku administracyjnego Teatru im. W. Siemaszkowej – Mała Scena ”

Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Remont klatki schodowej budynku administracyjnego Teatru im. W. Siemaszkowej – Mała Scena ”
 

Poprawiony (środa, 20 czerwca 2012 08:18)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14_07_2011.doc
 

Więcej o ogłoszonych przetargach...

Poprawiony (wtorek, 05 lutego 2019 13:18)

 

Wykonanie przebudowy - zamówienie publiczne

Urząd Zamówień Publicznych, Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl, Rzeczpospolita Polska, Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa,Faks: (022) 45 87 700, Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

Poprawiony (środa, 16 czerwca 2010 08:29)

Więcej…

 
Powiaty