INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYTNIEJSZEJ OFERTY

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYTNIEJSZEJ OFERTY

 
Zamawiający:
Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
Adres: Sokoła 7 i 9, 35-010 Rzeszów
www.teatr-rzeszow.pl
 
Tryb i przedmiot zamówienia:
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 
Nazwa zamówienia:
Roboty budowlane związane z remontem wewnętrznej drogi dojazdowej, istniejących placów i parkingów wraz z odprowadzeniem wód opadowych oraz oświetleniem terenu, wewnętrzna instalacją doziemną na terenie Teatru im Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
 
Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDINSTAR” I s. c 37 – 100 Łańcut ul Lisa Kuli 2 NIP 815 – 176 – 15 – 05.
 
Informacja o cenie wybranej oferty: 834 322,25  zł. brutto
 
Nazwa i adres wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z oferowaną ceną :
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena brutto
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAND” Sp. Z o.o., 36-004 Łąka 417 A,
952 166, 44
zł. brutto
Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „ HANDSBUD” Spółka Jawna J. Puszkarewicz, W. Mikulski 35 – 241 Rzeszów ul Lubelska 29
946 395,48 zł brutto
 
Informacja o wykonawcach wykluczonych:
Nie dotyczy
 
Informacja o ofertach odrzuconych:
 Nie dotyczy
 
 
 
Rzeszów 16.09.2010 r
                                                                                                               Przemysław Tejkowski
 
 
imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej

Poprawiony (piątek, 18 marca 2022 15:22)