Podkarpackie Zdrowie

Zdrowie

Majątek jednostki

Wartość brutto środków trwałych na dzień  31.12.2018 r.
 
 1 
  Wartości niematerialne i prawne
 131 668,84
 2
  Budynki i lokal
 11 324 365,01
 3
  Urządzenia techniczne i maszyny
 1 961 133,52
 4
  Środki transportu
 504 544,42
 5
  Inne środki trwałe
 340 404,89
 6
  Grunty- prawo wieczystego użytkowania
 95 270,13
 7
  RAZEM
 14 357 386,81

Poprawiony (środa, 06 lutego 2019 13:07)

 
Powiaty